Elementsør as har et kontinuerlig fokus at vår drift skal ta hensyn til miljøet og menneskene rundt oss. Vi jobber hver dag for å minimere klimaavtrykket fra våre produkter og sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene vi benytter


Elementsør har gjort en rekke tiltak for å minimere utslipp fra produksjonen, og for å sikre en gjenvinningsgrad på 90% av restmaterialene våre.

Her er noen av tiltakene som har kvalifisert oss til Miljøfyrtårn-bedrift:
m.jpgs.pngeba.png