Åpenhetsloven

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», Åpenhetsloven, ble innført 01.07.2022. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre sikre at allmenheten får tilgang på informasjon.

I Elementsør er vi opptatt av å skape en attraktiv arbeidsplass som fremmer våre verdier og visjon, og samtidig tar hensyn til miljøet rundt oss. Som en naturlig følge medfører dette et fokus på å sikre og respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen organisasjon og i vår leverandørkjede. Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi jobber innenfor dette fagfeltet. Videre stiller loven krav til at større virksomheter i Norge arbeider for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos virksomhetens leverandører og forretningspartnere.

Åpenhetsloven forplikter oss til å:

Etter Åpenhetsloven forventes det at norske bedrifter opptrer ansvarlig, setter seg inn i og etterlever «OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper: Anbefalinger for ansvarlig næringsliv innenfor en global ramme». Ifølge disse retningslinjene og «FNs Global Compact ti prinsipper for ansvarlig næringsliv», skal bedrifter bidra til å:I Elementsør har vi, i tillegg til å utføre aktsomhetsvurderinger utarbeidet «Retningslinjer for ansvarlighet for leverandører» og implementert eksplisitte kontraktsvilkår i alle våre standardkontrakter. Dette skal sørge for at vi ivaretar hensynet til, og sikrer økt fokus på, menneskerettigheter og ansvarlighet i hele leverandørkjeden.

Elementsør har egne programmer og systemer som ivaretar våre miljømessige forpliktelser og sørger for at vi har kontinuerlig forbedring på dette området, dette kan du lese mer om under fanen miljø. Vår rutine for arbeidet med Åpenhetsloven finner du her, og Elementsør sin aktsomhetsvurdering for 2022/2023 finner du her.
 

Henvendelser

Enhver har iht. Åpenhetsloven, ved skriftlig forespørsel, rett på informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår organisasjon eller leverandørkjede. Henvendelser merkes med «Åpenhetsloven» og kan sendes til post@elementsor.no eller med post til:

Elementsør AS
Østre Lohnelier 5
4642 Søgne

Vi vil som hovedregel besvare din henvendelse innen tre uker fra mottak.

For mer utfyllende informasjon om Åpenhetsloven henviser vi til Forbrukertilsynet sine nettsider.


 

Retningslinjer.pdf Åpenhetsloven.pdf Rutine.pdf
m.jpgs.pngeba.png